ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਕੋਈ ਜਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰਿ ॥ 
ਚਰਨ ਗਹਉ ਬਕਉ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰਿ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ ਹਰਿ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰਿ ॥ 
 ਇਆ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨੁ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰਿ ॥ ੧ ॥ 
 ਆਇਓ ਸਰਣਿ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤਵਉ ਤੁਮੑਰੀ ਓਰਿ ॥ 
 ਅਭੈ ਪਦੁ ਦਾਨੁ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰਿ ॥ ੨ ॥ ੫ ॥ ੯ ॥  
           (ਅੰਗ ੭੦੧)

[ਵਿਆਖਿਆ] ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਭ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ) ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ । ਮੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।੧।ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਿਆਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਵੱਡੀ (ਮੋਹਣੀ) ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ (ਸੰਬੰਧ) ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ (ਨਾਮ) ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੧। ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ) ਚਿਤਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! (ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) ਬੰਧਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੰ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖ਼ਸ਼ ।੨।੫।੯। (ਅੰਗ ੭੦੧) ੧੬ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੮
                जैतसरी महला ५ ॥ 
कोई जनु हरि सिउ देवै जोरि ॥ 
चरन गहउ बकउ सुभ रसना दीजहि प्रान अकोरि ॥१॥ रहाउ ॥ 
मनु तनु निर्मल करत किआरो हरि सिंचै सुधा संजोरि ॥ 
इआ रस महि मगनु होत किरपा ते महा बिखिआ ते तोरि ॥१॥ 
आइओ सरणि दीन दुख भंजन चितवउ तुम्हरी ओरि ॥ 
अभै पदु दानु सिमरनु सुआमी को प्रभ नानक बंधन छोरि ॥२॥५॥९॥
                 (अंग ७०१)


[विआखिआ] हे भाई! जे कोई मनुख्ख मैनूँ परमातमा (दे चरनां) नाल जोड़ देवे, तां मैं उस दे चरन फड़ लवां, मैं जीभ नाल (उस दे धँनवाद दे) मिठ्ठे बोल बोलां । मेरे इह प्राण उस अग्गे भेटा दे तौर ते दित्ते जाण ।१।रहाउ। हे भाई! कोई विरला मनुख्ख परमातमा दी किरपा नाल आपणे मन नूँ सरीर नूँ, पवित्र किआरा बणांदा है, उस विच प्रभू दा नाम-जल चँगी तर्हां सिँजदा है, ते, वड्डी (मोहणी) माइआ नालों (सँबँध) तोड़ के इस (नाम) रस विच मसत रहिँदा है ।१। हे दीनां दे दुख्ख नास करन वाले! मैं तेरी सरन आइआ हां, मैं तेरा ही आसरा (आपणे मन विच) चितारदा रहिँदा हां । हे प्रभू! (मैं) नानक दे (माइआ वाले) बँधन छुडा के मैनूँ आपणे नाम दा सिमरन देह, मैनूँ (विकारां दे टाकरे ते) निरभैता वाली अवसथा बख़श ।२।५।९। (अँग ७०१) १६ अकतूबर २०१८
           jÿŧsrï mhLa 5 .
koË jnu hri siŮ ɗyvÿ jori .
crn ghŮ bkŮ suß rsna ɗïjhi pɹan Ȧkori . 1 . rhaŮ .
mnu ŧnu nirmL krŧ kiÄro hri siɳcÿ suđa sɳjori .
ĖÄ rs mhi mgnu hoŧ kirpa ŧy mha biķiÄ ŧy ŧori . 1 .
ÄĖȮ srņi ɗïn ɗuķ ßɳjn ciŧvŮ ŧumĦrï Ȯri .
Ȧßÿ pɗu ɗanu simrnu suÄmï ko pɹß nank bɳđn ċori . 2 . 5 . 9 . 
             (Ȧɳg 701)


[viÄķiÄ] jÿŧsrï mhLa 5 . hy ßaË! jy koË mnuƻķ mÿnüɳ prmaŧma (ɗy crnaɲ) naL joŗ ɗyvy, ŧaɲ mÿɲ Ůs ɗy crn fŗ Lvaɲ, mÿɲ jïß naL (Ůs ɗy đɳnvaɗ ɗy) miƻţy boL boLaɲ , myry Ėh pɹaņ Ůs Ȧƻgy ßyta ɗy ŧör ŧy ɗiƻŧy jaņ ,1,rhaŮ, hy ßaË! koË virLa mnuƻķ prmaŧma ɗï kirpa naL Äpņy mn nüɳ srïr nüɳ, pviŧɹ kiÄra bņaɲɗa hÿ, Ůs vic pɹßü ɗa nam-jL cɳgï ŧrɥaɲ siɳjɗa hÿ, ŧy, vƻdï (mohņï) maĖÄ naLoɲ (sɳbɳđ) ŧoŗ ky Ės (nam) rs vic msŧ rhiɳɗa hÿ ,1, hy ɗïnaɲ ɗy ɗuƻķ nas krn vaLy! mÿɲ ŧyrï srn ÄĖÄ haɲ, mÿɲ ŧyra hï Äsra (Äpņy mn vic) ciŧarɗa rhiɳɗa haɲ , hy pɹßü! (mÿɲ) nank ɗy (maĖÄ vaLy) bɳđn ċuda ky mÿnüɳ Äpņy nam ɗa simrn ɗyh, mÿnüɳ (vikaraɲ ɗy takry ŧy) nirßÿŧa vaLï Ȧvsȶa bᴥķƨ ,2,5,9, (Ȧɳg 701) 16 Ȧkŧübr 2018
           JAITSREE, FIFTH MEHL: 
If only someone would unite me with the Lord! 
I hold tight to His feet, 
and utter sweet words with my tongue; 
I make my breath of life an offering to Him. || 1 || Pause || 
I make my mind and body into pure little gardens, 
and irrigate them with the sublime essence of the Lord. 
I am drenched with this sublime essence by His Grace, 
and the powerful hold of Maya's corruption has been broken. || 1 || 
I have come to Your Sanctuary, 
O Destroyer of the suffering of the innocent; 
I keep my consciousness focused on You. 
Bless me with the gifts of the state of fearlessness, 
and meditative remembrance, 
Lord and Master; O Nanak, 
God is the Breaker of bonds. || 2 || 5 || 9 || 
                (Part 701) 

16 September 2018  
     

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .