ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
ਦੁਇ ਦੀਵੇ ਚਉਦਹ ਹਟਨਾਲੇ ॥ ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
ਖੁਲੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਜੋ ਪਹੁਚੈ ਸੋ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ 
ਧਰਮੁ ਦਲਾਲੁ ਪਾਏ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
ਘਿਰ ਆਏ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ 
ਮਃ ੧ ॥
ਰਾਤੀ ਹੋਵਿਨ ਕਾਲੀਆ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇ ਵੰਨ ॥ ਦਿਹੁ ਬਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲੇ ਵੰਨ ॥ 
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਿਆਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਬਹਿ ਨ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੨॥ 
ਪਉੜੀ ॥
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਆ ਹਿਰ ਸਚੈ ਆਪੇ ॥ ਇਕਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਅਨੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਵਿਆਪੇ ॥ 
ਇਹੁ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਸਾ ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ ॥ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਜਿਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਥਾਪੇ ॥ 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਖੇਲ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ॥੧੩॥
(ਅੰਗ ੭੮੯)
੨੨ ਜੁਲਾੲੀ ੨੦੧੮
सलोकु मः १ ॥
दुइ दीवे चउदह हटनाले ॥ जेते जीअ तेते वणजारे ॥ 
खुले हट होआ वापारु ॥ जो पहुचै सो चलणहारु ॥ 
धरमु दलालु पाए नीसाणु ॥ नानक नामु लाहा परवाणु ॥ 
घिर आए वजी वाधाई ॥ सच नाम की मिली वडिआई ॥१॥ 
मः १ ॥
राती होविन कालीआ सुपेदा से वँन ॥ दिहु बगा तपै घणा कालिआ काले वँन ॥ 
अँधे अकली बाहरे मूरख अँध गिआनु ॥ नानक नदरी बाहरे कबहि न पावहि मानु ॥२॥       
पउड़ी ॥
काइआ कोटु रचाइआ हिर सचै आपे ॥ इकि दूजै भाइ खुआइअनु हउमै विचि विआपे ॥ 
इहु मानस जनमु दुलँभु सा मनमुख सँतापे ॥ जिसु आपि बुझाए सो बुझसी जिसु सितगुरु थापे ॥ 
सभु जगु खेल रचाइओनु सभ वरतै आपे ॥१३॥                    
(अंग ७८९)
२२ जुलाई २०१८
sLoku m: 1 .
ɗuĖ ɗïvy cŪɗh htnaLy . jyŧy jïȦ ŧyŧy vņjary . 
ķuLy ht hoÄ vaparu . jo phucÿ so cLņharu . 
đrmu ɗLaLu paÆ nïsaņu . nank namu Laha prvaņu . 
ġir ÄÆ vjï vađaË . sc nam kï miLï vdiÄË .1. 
m: 1 .
raŧï hovin kaLïÄ supyɗa sy vɳn . ɗihu bga ŧpÿ ġņa kaLiÄ kaLy vɳn . 
Ȧɳđy ȦkLï bahry mürķ Ȧɳđ giÄnu . nank nɗrï bahry kbhi n pavhi manu .2.
pŮŗï .
                 
kaĖÄ kotu rcaĖÄ hir scÿ Äpy . Ėki ɗüjÿ ßaĖ ķuÄĖȦnu hŪmÿ vici viÄpy . 
Ėhu mans jnmu ɗuLɳßu sa mnmuķ sɳŧapy . jisu Äpi buʝaÆ so buʝsï jisu siŧguru ȶapy . 
sßu jgu ķyL rcaĖŎnu sß vrŧÿ Äpy .13.
(Ȧɳg 789)
22 juLaË 2018
SHALOK: FIRST MEHL:
          
The two lamps light the fourteen markets. 
There are just as many traders as there are living beings. 
The shops are open, and trading is going on; whoever comes there, 
is bound to depart. The Righteous Judge of Dharma is the broker, 
who gives his sign of approval. O Nanak, 
those who earn the profit of the Naam are accepted and approved. 
And when they return home, they are greeted with cheers; 
they obtain the glorious greatness of the True Name. || 1 || 
             
FIRST MEHL:
Even when the night is dark, 
whatever is white retains its white color. 
And even when the light of day is dazzlingly bright, 
whatever is black retains its black color. 
The blind fools have no wisdom at all; 
their understanding is blind. 
O Nanak, without the Lord's Grace, 
they will never receive honor. || 2 ||  
PAUREE:
                 
The True Lord Himself created the body-fortress. 
Some are ruined through the love of duality, 
engrossed in egotism. This human body is so 
difficult to obtain; the self-willed manmukhs 
suffer in pain. He alone understands, 
whom the Lord Himself causes to understand; 
he is blessed by the True Guru. 
He created the entire world for His play; 
He is pervading amongst all.|| 13 ||
(Part 789)
22 July 2018

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .